top of page

נקודות מבט של אנשים עם מוגבלות שמיעה על תהליך הנגשת הטיפול במערכת הבריאות הישראלית

תקציר


רקע: בשנים האחרונות חלה התקדמות ניכרת בהבנת הצורך במתן טיפול נגיש לאוכלוסייה עם מוגבלויות. לאנשים עם מוגבלות שמיעה מאפיינים וצרכים ייחודיים ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות בטיפול במערכת הבריאות. נוסף על היעדר חוש השמיעה מתמודדים אנשים עם מוגבלות שמיעה גם עם אתגרים בתקשורת בין־אישית בעיקר עם אנשים לא מוכרים. למרות ההתפתחות הטכנולוגית, אנשים עם מוגבלות שמיעה בישראל עדיין מתמודדים עם קשיים בקבלת טיפול נגיש ממערכת הבריאות ובייחוד עם חוסר ידיעה של זכויותיהם המעוגנות בחוק הישראלי.

מטרות: למחקר שלוש מטרות: 1) לבחון ידע בקרב אנשים עם מוגבלות שמיעה בנוגע לזכויותיהם במערכת הבריאות. 2) לבחון שימוש בשירותי תרגום פיזיים ומקוונים לשפת הסימנים ישראלית (ISL )ובשירות תמלול מקוון. 3) להגביר את הידע לקבלת טיפול נגיש באמצעות בניית מערך הסברתי מותאם.


שיטה: בוצע מחקר חתך שכלל שלב של פיתוח סרטוני הדרכה בעקבות ממצאי הסקר. המחקר בוצע בשנים 2018 עד 2021 בקרב אנשים עם מוגבלות שמיעה. הסקר הופץ למשתתפים לאחר סדנה נגישה בשפת הסימנים הישראלית בנושא זכויות במערכת הבריאות. ניתוח נתונים כלל סטטיסטיקה תיאורית והיסקית בדרכים מקובלות.

תוצאות: לסקר ענו 133 איש (מתוך 720 אנשים עם מוגבלות שמיעה שהשתתפו בסדנאות - 18% אחוזי היענות), 59% מהם נשים והגיל הממוצע 34.79 ]ס״ת = 11.88[. בבחינת תוצאות הסקר עלה כי שליש מהמשתתפים (38=n) השיבו כי קיבלו טיפול נגיש במערכת הבריאות. בנוגע לשימוש בטכנולוגיות כ־39% מהמשתתפים מנויים לשירות תרגום/תמלול מקוון. יותר משתתפים שהגדירו את עצמם כאנשים חירשים היו רשומים לשירותי תרגום מקצועי מקוון (42.86%) מאשר משתתפים שהגדירו את עצמם כבדי שמיעה (14.29%). לא נמצא הבדל מובהק בשימוש בתרגום מקצועי בהתאם למגבלת השמיעה. יותר ממחצית המשתתפים(63,=n 61.61%)ציינו שקיבלו מידע חדש בסדנאות ו־61.57% דיווחו כי בעזרת המידע החדש יכלו להתמודד טוב יותר עם מערכת הבריאות (72=n).

מסקנות: ממצאי הסקר הנוכחי מעידים על הצורך בהפצת מידע והדרכה לאנשים עם מוגבלות שמיעה על זכויותיהם במערכת הבריאות. בזכות תוצאות סקר זה, הופקו סרטוני הדרכה נגישים עבור אוכלוסייה זו בפלטפורמת YouTube.


להורדת המאמר המלא:


נקודות מבט של אנשים עם מוגבלות שמיעה על תהליך הנגשת FINAL (1)
.pdf
הורידו את PDF • 701KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה

תמצית המפעל המיוחד "פיתוח מנהיגות צעירה לבני נוער לקויי שמיעה" הופעל על ידי עמותת "שמע," במרכז שמע בתל אביב ובמרכז שמע בבאר שבע, במקביל, משנת תשס"ד עד תשס"ה במשך 20 "פיתוח והעצמה של בני נוער לשם התכני

עבודת מאסטר על גורמי חוסן של מבוגרים וצעירים

תקציר שילוב יחידני של ילדים חרשים וכבדי שמיעה במסגרות חינוך רגילות המבוססות על תקשורת שמיעתית- מילולית, מציב ילדים אלו בפני סיכון להיחשף לחוויות של קשיי תקשורת עם סביבתם השומעת ולקשיי השתלבות חברתיים.

Comentários


bottom of page