מכלדחגלכדג-02.png
לחלכדחגלכדחגלכד-02.png
לחלכדחגלכדחגלכד-02.png
לוגו.png
קרן.jpg
klgkfgltrg-03.png

קרן מבר

מנהלת שיווק ופיתוח משאבים

תרומות

ביחד נצור רשת בטחון שתבטיח קיום פעילות רציפה ואיכותית של עמותת מעגלי שמע למען אלפי ילדים, נוער וצעירים כבדי שמיעה וחרשים.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לחלכדחגלכדחגלכד-02.png
מכלדחגלכדג-02.png
מכלדחגלכדג-02.png

התרומה מאובטחת באתר רווחית.

 

 

 

פרטי חשבון בנק: 

בנק מזרחי טפחות

סניף חשמונאים-494

מספר חשבון - 270805