top of page
מכלדח
לחלכדחגלכדחגלכד
לחלכדחגלכד
עיגול לטובה לוגו

דנית דברה

מנכ"לית

דנית דברה
עיגול סגול דנית דברה
תו מידות לאפקטיביות

תרומות

ביחד נצור רשת בטחון שתבטיח קיום פעילות רציפה ואיכותית של עמותת מעגלי שמע למען אלפי ילדים, נוער וצעירים כבדי שמיעה וחרשים.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לחלכדחגלכדחג
מכלדחגלכדג
מכלדחגל

התרומה מאובטחת באתר רווחית.

 

 

 

פרטי חשבון בנק: 

בנק מזרחי טפחות

סניף חשמונאים-494

מספר חשבון - 270805

bottom of page