top of page
חכגלכחלג

אופן הפנייה לביטוח לאומי

הפניה למוסד לביטוח לאומי יכולה להתבצע בשני אופנים: 

1. מילוי ושליחת הטופס לביטוח לאומי באופן מקוון בצירוף המסמכים בקובץ.

2. מילוי של הטופס והגשתו בצירוף המסמכים  הנדרשים לסניף הקרוב למקום המגורים. 

 

המסמכים שיש להגיש לביטוח הלאומי

1. טופס תביעה לגמלת ילד נכה - ניתן להורידו מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפי המוסד.

2. צילום תעודת זהות שהילד רשום בה. 

3. בדיקת שמיעה עדכנית יחד עם בדיקת השמיעה הראשונה המעידה על הירידה בשמיעה. 

4. אישור על טיפול שיקומי / לימודים. את האישור יש לקבל מבית הספר בו לומד הילד. 

ס ס

ההשתתפות של משרד הבריאות תועבר ישירות לספק.

לא יינתנו למשפחה החזרים כספיים מול קבלות. 

משרד הבריאות עובד עם הספקים המורשים  הבאים בלבד

( החל ממאי 2020 ).     

לצורך רכישת מכשיר שמיעה או מערכת FM יש לפנות למכונים העובדים עם ספקים אלו.

1. מדטון

2. מדטכניקה אורתופון

3. סונובה ישראל

4. מכון אריה 

ניתוח שתל קוכליארי 

שתל קוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים. 

אחזקת השתל הקוכליארי – על פי סל הבריאות ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של שתל (קיימת תקרת גג שנתית להחזרים). 

דרך הגשת הבקשה

1. את הטופס המלא והאישורים המצורפים יש לשלוח למשרד הרווחה בירושלים, אגף השיקום, רחוב יד חרוצים 20. 

2. לאחר קבלת האישור ממשרד הרווחה יש לפנות לדלפק קבלת קהל של חברת בזק עם כל האישורים המקוריים. 

ה. משרד האוצר (למידע נוסף: www.mof.gov.il/itc ) 

הורים לילד עם ירידה בשמיעה הזקוק למסגרת לימוד מיוחדת זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה. סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע את תנאי הזכאות לקבלת נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלויות: 

"45 (א) יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן-זוגו ילד כאמור, ובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור". 

על פי פרשנות נציבות מס הכנסה נקבע כי "פיגור" אינו רק במובן השכלי אלא גם פיגור בהשוואה לילדים אחרים בני גילו על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה. במסגרת רשימה זו נכללים ילדים חרשים וכבדי שמיעה- אשר להם "פיגור" בהתפתחות השפה והם נזקקים למסגרת לימודים נוספת. לצורך פניה למס הכנסה לקבלת נקודות זיכוי כנ"ל יש להצטייד באישור מ"שמע". 

צצתצת
לחלכדחגלכדחג
מכלדחגלכ
שירותי עמותה וזכויות

זכויות

ילדים ונוער 

המוסד לביטוח לאומי 

לאתר ביטוח לאומי : www.btl.gov.il

א. גמלה לילד נכה   

    זכאות לגמלת ילד נכה לילדים חרשים וכבדי שמיעה, ניתנת על            פי חוק מהמוסד לביטוח לאומי. 

    על פי תקנות ביטוח לאומי שתקפות מפברואר 2010 קיימות              שתי קבוצות הזכאיות לגמלה. 

    1. ילד עם ירידה בשמיעה בכל אחת מאוזניו של לפחות 45                      דציבלים בממוצע תדירויות הדיבור זכאי לגמלה מלאה - 100% 

    2. ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 40 דציבלים בכל אחת                  מאוזניו ועד 44 דציבלים, המרכיב מכשירי שמיעה באופן קבוע,          זכאי ל 50% גמלה.  

 

    סייגים והערות

    • לא תינתן גמלה לילד שאחת מאוזניו תקינה או שקיימת באחת            מאוזניו לקות נמוכה מ-40 דציבלים. 

    • הגמלה תשולם מיום שאובחנה הלקות עד גיל

      18 ושלושה חודשים. 

    • הגמלה תשולם מהמועד הראשון בו מתועדת הירידה בשמיעה. 

    • הגמלה ניתנת רטרואקטיבית לכל היותר בעד שנים עשר                      החודשים שקדמו להגשת התביעה. 

    • משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר זכאית לתוספת של 50%          גמלה, כלומר 150% גמלה לכל ילד.  

    • האישור אינו נקבע על סמך גובה הכנסות המשפחה. 

    • ניתן לערער על תשובה שלילית בפני המוסד לביטוח לאומי

ס כחול
ילדים חוגגים יומולדת בעמותת ממעגלי שמע

משרד הבריאות - (לאתר: www.health.gov.il

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/HearingAidChild.aspx 

 

ב. החזרים על מכשירי שמיעה 

משרד הבריאות מסייע במימון מכשירי שמיעה ומערכת FM לילדים ונוער עד גיל 18 על פי המלצה של קלינאית תקשורת ו/או רופא אא"ג. ההשתתפות הכספית נעשית באמצעות לשכת הבריאות האזורית. סכום ההשתתפות עבור רכישת מכשירי שמיעה הינו: 

1. מכשירי שמיעה - 6,000 ₪ לכל אוזן. 

2. מערכת FM -                                     

אישורים נדרשים להגשת הבקשה 

1. אודיוגרמה (בדיקת שמיעה) עדכנית (עד חצי שנה לאחור)

בלי מכשירים. 

2. מכתב מרופא אא"ג עם אבחנה והצורך במכשירי שמיעה. 

3. מכתב המלצה/טופס ג' ממולא על ידי המכון האודיולוגי

וממליץ על המכשיר. 

4. הצעת מחיר 

5. בדיקת שמיעה עדכנית עם המכשיר המומלץ ולאחר התנסות.

6. צילום ת.ז של ההורה הפונה, כולל הספח ובו פרטיו של הילד.

• הסיוע הניתן למכשירי שמיעה אינו מותנה בקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי. 

• תדירות קבלת ההשתתפות: למכשירי שמיעה ולמערכת 

FM – אחת לארבע שנים. 

8000 

זכויות נוספות הנגזרות מן הזכאות ל- 100% גמלת נכות 

ג. הנחה בתשלום ארנונה- תקנות משרד הפנים קובעות כי ראשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה. הורים לילד עם ירידה בשמיעה אשר מקבל גמלת ילד נכה, זכאים להגיש בקשה להנחה. 

* הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות הן בשיקול דעתן ועל פי החלטתן בלבד. 

* הרשויות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות. 

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה 

1. טופס הנחה שיש לבקשו במחלקת הארנונה. 

2. אישור בכתב מהביטוח הלאומי על קבלת 100% גמלת נכות. 

ד. הנחה בבזק – משפחה לילד עם ירידה בשמיעה המקבלת גמלת

ילד נכה, זכאית להנחות בתשלומים לבזק (עבור התקנת קו טלפון,

דמי שימוש, פעימות מונה). 

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה

1. טופס בקשה לקבלת הנחה (ניתן לקבלו במשרדי בזק). 

2. צילום תעודת זהות של ההורה כולל הדף בו מופיעים פרטי הילד. 

3. תצלום חשבון טלפון אחרון. 

4. תצלום אישור קצבת ילד נכה. 

5. במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

 

שירותי תמיכה בתקשורת - משרד הרווחה 

שירותי תמיכה בתקשורת

         

משרד הרווחה - אגף השיקום https://www.molsa.gov.il/Rights/Pages/RightsDetails.aspx?ListID=6b23aeba-e15c-4ebb-b27d-b1ef3cb0d5fc&WebId=abbcf463-c416-41ba-93f3-13a9e3c5de2e&ItemID=143 

בני 18 ומעלה עם ירידה בשמיעה של לפחות 70 דציבלים באוזן הטובה, שאיבדו את השמיעה לפני גיל 3 ,זכאים לדמי תקשורת וסל תקשורת. 

לצורך מימוש הזכאות יש ליצור קשר עם עובדת סוציאלית ולפתוח תיק במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריכם. 

 

דמי תקשורת 

השתתפות במימון הוצאות הנובעות מהירידה בשמיעה.

סכום כספי הנכנס מדי חודש לחשבון הבנק של הזכאי.  

 

סל תקשורת 

החזר כספי על רכישת אביזרי עזר לתקשורת כגון מכשירי שמיעה, FM מערכת עזר לטלויזיה, טלפון נייד, דיבורית לרכב עם השראת מצב T פקס, מחשב אישי ועוד. ההחזר ניתן כנגד הצגת קבלות.

רשימה מעודכנת וקריטריונים לזכאות ניתן למצוא באתר משרד הרווחה. 

 

שירותי תרגום ותמלול -  זכאות מגיל 12 

ניתן לקבל שירותי תמלול או תרגום לשפת סימנים בהתאם למידת הזכאות. יש אבחנה בין זכאות מלאה וחלקית. 

גם זכאות חלקית – (ירידה מעל 50 דציבל) מזכה בשעות תרגום. 

המידע נמצא באתר משרד הרווחה – אגף השיקום. 

  

*המידע הנ"ל נכון לחודש ינואר 2020, ייתכן וחלו עדכונים 

עיעיעיכיכ
ישר
לחלכדחגלכד
מכלדחגלכ
bottom of page