top of page
חצי לבן-06.png
ילדי עמותת מעגלי שמע שמחים
מכלדחגלכדג-02.png

עמותת
מעגלי שמע

קווים לרקע
bg

עמותת מעגלי שמע מהווה בית לילדים, נוער וצעירים חרשים וכבדי שמיעה מגיל 6 ועד לשילוב בעולם התעסוקה.

העמותה מפעילה רצף שירותים הכוללים מועדונים חברתיים לילדים ונוער, תכנית הכנה לעולם התעסוקה לתיכוניסטים, תכנית הכנה לצבא ושירות לאומי, תכניות להשכלה גבוהה ותכניות תעסוקה לעצמאיים ולשכירים.

העמותה מספקת שירותים סוציאליים ומפעילה יחידת קשרי קהילה המקיימת הדרכות לתקשורת מיטבית.

העמותה פועלת בחברה היהודית, הערבית והדרוזית בפריסה ארצית.

חזון העמותה לחברה שוויונית ומכילה המאפשרת לא.נשים חרשים וכבדי שמיעה השתלבות מיטבית בכל מעגלי החיים.

kldfgfgdgfd-05.png

מי אנחנו?

נעה בר זאב.jpg
עיגול לבן-03.png

נעה בר זאב

עובדת סוציאלית

תמונה של דנית דברה
עיגול לבן-03.png

דנית דברה

מנכ"לית

תמונה חיים שוורצברד.jpg
עיגול לבן-03.png

חיים שורצברד

יו"ר ועד מנהל

אהוד קופינסקי.jpg
עיגול לבן-03.png

רו"ח אהוד קופינסקי

מנהל כספים

ניל שרון.jpg
עיגול לבן-03.png

ניל שרון 

גזבר וחשב שכר

בן קמינסקי

מנהל תחום ילדים ונוער

בן קמינצקי_n.jpg
עיגול לבן-03.png
שרי 1.jpg
עיגול לבן-03.png

שרי דולב

מנהלת תחום בוגרים

סטריפ כחול-06.png
אביטל קוגל.jpg
עיגול לבן-03.png

אביטל קוגל

רכזת השכלה גבוהה

דירקטוריון חברתי

גיא שניידר

ליאת שרון

פרופ' עלי ותד

אורי שלום

 סיגי כימגר
אלון ממלוק

שמוליק ורון

סלים חורני

אברהם בר אילן

ליאור דיסקין סגל

שירי אופיר.jpg
עיגול לבן-03.png

שירי אופיר

רכזת תוכניות מעברים

והשכלה גבוהה

לינוי.jpg
עיגול לבן-03.png

לינוי יצחק

רכזת קשרי קהילה

איריס קולקה.jpg
עיגול לבן-03.png

איריס קולקה

מנהלת אדמיניסטרטיבית 

דנה לוי.jpg
עיגול לבן-03.png

דנה לוי

רכזת הדרכה

פרופ' חיים טייטלבאום

יובל איל.jpg
עיגול לבן-03.png

יובל איל

אחראית הדרכה

לחלכדחגלכדחגלכד-02_edited.png
מכלדחגלכדג-02_edited.png
bottom of page