top of page

מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה

תמצית


המפעל המיוחד "פיתוח מנהיגות צעירה לבני נוער לקויי שמיעה" הופעל על ידי עמותת "שמע," במרכז שמע בתל אביב ובמרכז שמע בבאר שבע, במקביל, משנת תשס"ד עד תשס"ה במשך 20 "פיתוח והעצמה של בני נוער לשם התכנית היתה מיועדת לבני נוער בכיתות ט-'י,' חודשים. חרשים וכבדי שמיעה לשמש מדריכים צעירים, חברים מובילים ומנהיגים עתידיים."


מטרות התכנית הן עידוד לחיי חברה משותפים תקינים ואחראים, לחיי עצמאות, לחיי עבודה ויצירה, למעורבות בנעשה בארץ ובעולם; העלאת המודעות לערך הלימודים וההכשרה העתידיים; ויצירת גרעין אנושי איכותי, המוכן להירתם ולפעול למען הזולת, לשיפור איכות חייהם של לקויי השמיעה.


הערכת התכנית התייחסה הן לבחינת הרציונאל של התכנית והן למדידת האפקטיביות שלה. ההערכה התבססה בעיקר על מערך של קבוצות השוואה, בה הושוו עמדות החניכים לפני ובסיום באמצעות התכנית עם עמדותיהם של חניכים בעלי מאפיינים דומים ממרכזי שמע אחרים, שאלונים סגורים.


התכנית התבססה על שני מרכיבים עיקריים: מרכיב לימודי של נושאים הקשורים במנהיגות והדרכה, שהועבר באופן מתמשך לאורך שנת הפעילות ומרכיב יישומי שלהדרכה בפועל בעיקר במהלך "קורס מנהיגות מתקדם - שלב ב."


ניתוח הרציונאל המנחה את התכנית מעלה כי על רקע מגוון התכניות למנהיגות צעירה ללקויי שמיעה הקיים בעולם, נראה כי לתכנית של עמותת שמע מאפיינים רבים התומכים בקיומו של תהליך שינוי מעמיק ומבוסס, גם אם אינו ממצה. עם זאת, מול המטרות שהוגדרו לתכנית, מודל הפעולה של התכנית הנסיונית לא היה מגובש דיו, ולא ניתנו תשובות בהירות לשאלות מפתח כגון – ההבחנה בין "העצמה" לבין "פיתוח מנהיגות" בקרב החניכים, הבחנה בין "מדריך" ל"מנהיג," בנוסף, מענה מספק למטרות של קידום מעורבות חברתית בארץ ובעולם ולמען קהילת החרשים. ניכר חוסר הלימה בין אסטרטגיית הפיתוח לבין המשאבים שהוקצו כדי לממש אותה.


הערכת האפקטיביות מראה כי ניכרים שינויים מובהקים כמעט בכל המדדים שנבחנו – גיבוש הדעת של חוות אסטרטיביות יוזמה ותפיסת עתיד בהירה. הגברת תחושת המסגולות, זהות, מדריכי הקבוצות על יכולות ההדרכה ופוטנציאל המנהיגות של החניכים בשלש הקבוצות ובשני המחזורים היתה בינונית-גבוהה. ניכרים הבדלים בין הקבוצות בכל מחזור ובין המחזורים בהיבטים אלה, הנסקרים יותר לעומק בדיווח. כמו כן, מהדיווח עצמי של המשתתפים זיהינו שלשה דפוסים של שינוי בקרב מדגם של משתתפי התכנית: העצמה, מימוש עצמי והחמצה.


היא "כללי המשחק." לבני נוער לקויי שמיעה שינתה את "מנהיגות צעירה" תכנית לסיכום, חוללה שינוי בתפיסת היכולות של בני הנוער – הן של המדריכים והן של בני הנוער עצמם. התכנית שינתה והעלתה את הציפיות של המשתתפים מעצמם ואת האמונה ביכולותיהם. יתר על כן, התכנית נתנה מענה למספר צרכים מהותיים של נוער לקוי שמיעה: (1) מענה לבידוד חברתי, משתתפי התכנית (2) משותפות. היסטוריה ומשמעות באמצעות יצירת קבוצה בעלת מטרות, קיבלו מענה לצורך בתפקוד אישי עצמאי ולתפקוד חברתי בעל משמעות ותוכן שמעבר לעצמם. במסגרות התנדבות אחרות לנוער כנהוג רובם התמיד בפעילות זו במשך שנת פעילות שלמה, בגילם, ללא לקות.


ולהרחיבה "מנהיגות צעירה" להמשיך ולהפעיל את תכנית מומלץ על בסיס ממצאי ההערכה למרכזי שמע נוספים. יש חשיבות לחיזוק הקשרים שבין החניכים ממרכזי שמע השונים ובין ביסוס התורה של פיתוח גיבוש שפה משותפת ולשם המדריכים עצמם לשם גיבוש הקהילה, מנהיגות והעצמת בני נוער לקויי שמיעה. ההרחבה למרכזים האחרים ראוי שתיעשה תוך מתן חירות לכל מרכז לנקוט באסטרטגיית הפיתוח שלו. בתוך כך, מומלץ למקד מסלולי התפתחות שונים לחניכים, ולהרחיב באופן משמעותי את המרכיב היישומי.


להורדת המאמר המלא:


מנהיגות צעירה ללקויי שמיעה
.pdf
Download PDF • 605KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נקודות מבט של אנשים עם מוגבלות שמיעה על תהליך הנגשת הטיפול במערכת הבריאות הישראלית

תקציר רקע: בשנים האחרונות חלה התקדמות ניכרת בהבנת הצורך במתן טיפול נגיש לאוכלוסייה עם מוגבלויות. לאנשים עם מוגבלות שמיעה מאפיינים וצרכים ייחודיים ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות בטיפול במערכת הבריאות. נו

עבודת מאסטר על גורמי חוסן של מבוגרים וצעירים

תקציר שילוב יחידני של ילדים חרשים וכבדי שמיעה במסגרות חינוך רגילות המבוססות על תקשורת שמיעתית- מילולית, מציב ילדים אלו בפני סיכון להיחשף לחוויות של קשיי תקשורת עם סביבתם השומעת ולקשיי השתלבות חברתיים.

Comments


bottom of page