מרכז משפחה

שמע מרכז משפחה

ערבי הורים : סדנאות , הרצאות , מפגשים.

"הורים למען הורים" : הורים וותיקים שעברו הכשרה מלווים הורים חדשים. מבוסס על הקשר המיוחד הנרקם בין הורה להורה, על היכולת של הורה שמגדל בעצמו ילד עם ירידה בשמיעה להבין, לתמוך, לכוון ולהיות שותף לדרך.

קבוצות הורים : השנה תיפתח קבוצה להורים של מתבגרים


איזור מרכז - עדינה זיסר - עובדת סוציאלית

טל. 03/5715656 שלוחה 3606 או במייל