שקיפות וניהול תקין

בעמותת שמע מאמינים בשקיפות מלאה. כארגון חברתי-ציבורי, זהו אחד מהערכים ונורמות ההתנהגות אשר הותוו על ידי שמע לפני שנים, אשר נשענים על המחויבות של העמותה לבעלי העניין שלה - הציבור הרחב, המתנדבים והתורמים .

אנו מאמינים, שתנאי הכרחי להצלחה הוא יצירת מערכת יחסים המבוססת על אמון מלא, כנות ויושרה.

לאור זאת, ניתן למצוא באתר את כל המסמכים הנוגעים לפעילות העמותה.

ניהול תקין לשנת 2017

אישור מלכ"ר 2017

אישור ניכוי מס עד 2018

אישור ניהול פנקסי חשבונות עד 2018

תקנון העמותה