ירושלים וסביבותיההפעילות בירושלים מאופיינת בעבודה משותפת בין עמותת "שמע" לבין המרכז החינוכי טיפולי שמע (משרד החינוך).
הפעילות מתקיימת בשעות אחר הצהריים ומטרתה לאפשר לתלמידים עם לקות השמיעה המשתלביםבשעות הבוקר בבתי הספר הרגילים מפגש עם חבריהם הדומים להם, הרחבת כישוריהם השפתיים, החברתיים והרגשיים. כל תלמיד משתתף במגוון הפעילויות הקיימות במרכז על פי בחירתו ועל פי שיקולי הדעת של צוות המרכז, בהתייעצות עם הצוות החינוכי המלווה את התלמיד בבקר ומתן דגש לתחום החברתי. כמו כן בכל שנה נבחר נושא שנתי אשר מלווה את שנת הפעילות. הפעילות מתקיימת שלוש פעמים בשבוע ופתוחה לתלמידי כיתות היסודי, החטיבה והתיכון. צוות המועדון כולל עובדים בשכר, מורות שמע (מומחיות ללקויות שמיעה) וצוות מתנדב של בנות שירות ומורות חיילות.

מרכז ירושלים מפעיל גם שלוחות מקומיות של שמע במזרח ירושלים, מודיעין, בית שמש ואפרת שבגוש עציון.